به طوایف رفتم .به هرم رهم نداند

تو ...؟؟؟

تو؟؟؟؟

بیرون چه کردی که درون خانه آیی

به قما.... رفتم همه پاک باز دیدم

چون به سومه رسیدم همه زاهد و ریا حین گردینند

ناگهان

یکی ز در در امد

که ای.....

تو ازان مایی


دسته ها : شعر - اگر نظر ندین
چهارشنبه ششم 6 1387
X